Z vízie nadšencov top súťaž: Víno Tirnavia chce do Európy

Zo súťaže, ktorá sa zo začiatku ničím neodlišovala od zástupu ostatných nominačných súťaží, sa stalo podujatie, ktoré viacerí vinári považujú za jednoznačne najlepšiu slovenskú vinársku súťaž. Reč je o Víno Tirnavia.

460639
7.12.2016 / Jarmila Horváthová
Víno Tirnavia

Organizátorom súťaže je mesto Trnava a prezidentom prekvapivo nie je vinár, ale profesný kolega, (no)vinár, Tibor Vittek. Vínu sa venuje z tej druhej strany. Pozná ho ako degustátor a píše o ňom. Okrem slovenských súťaží má skúsenosti aj zo zahraničia, či už ako člen degustačných komisií, alebo zo svojich ciest po vinárskych regiónoch. Získané skúsenosti sa snaží využiť v prospech trnavskej súťaže.

„Najdôležitejšie je dodržiavanie štandardov. Niektoré veci pri organizácii takejto súťaže sú doslova esenciálne. Bez správne zoradených vín, bez správnej teploty hodnoteného vína, bez vhodného typu kalicha sa môžeme baviť akurát tak o priateľskej ochutnávke, nie o odbornej degustácii,“ vysvetľuje.

Konzekventnosť sa vypláca, o čom svedčia chvály špičkových slovenských vinárstiev. „Podľa mňa je Víno Tirnavia v tejto chvíli jednoznačne najlepšou slovenskou súťažou, ktorá prekonala všetkých, možno kedysi slávnejších konkurentov. Nebudem rozoberať pre Víno Tirnavia samozrejmé veci ako je síce prísny, ale férový prístup ku všetkému, vrátane prihlasovania vín, perfektné zoradenie, konštantná teplota, výborné prostredie,... opakujem to sú pre Trnavu už samozrejmé veci. Oceňujem napríklad rýchlosť reakcie organizátorov počas hodnotenia,“ konštatuje Jozef Teplan zo Žitavských viníc.

Hovorí, že vždy keď mali počas hodnotenia nejakú nejasnosť, organizátori reagovali okamžite a dokázali doslova online poskytnúť všetky potrebné doplňujúce informácie. „Neviem si predstaviť lepšiu súťaž. Nakoniec, Víno Tirnavia je jediná slovenská súťaž na ktorú prihlasujeme naše vína. Tým je povedané všetko,“ hodnotí. Oceňuje aj úroveň vín, ktoré v Trnave vždy súťažia. „Prišli nám sety, kde päť vzoriek po sebe bolo na zlato. To sa mi v rámci hodnotenia ešte nikdy nestalo,“.

Podobne sa vyjadruje aj Juraj Zápražný z Víno Zápražný. „Na veľa súťaží už neprihlasujeme žiadne vína. Napr. jedna zo slovenských súťaží má patronát O.I.V., ale z môjho pohľadu nie je na požadovanej úrovni, takže už viac rokov sme tam neprihlásili ani jedno víno.  Do Trnavy sme ich prihlásili trinásť. A rovnaký prístup má viac vinárov,“ hovorí.

Víno Tirnavia 2Zdroj: Víno Tirnavia

Zlato až za 90 bodov

Víno Tirnavia je pritom najprísnejšou slovenskou súťažou. Zlatou medailou sa môže pochváliť iba víno, ktoré získa viac ako 90 bodov. Na ostatných nominačných súťažiach sa hodnota zlatej medaily pohybuje od 85 do 88 bodov. Rovnako prísny je aj prístup k nevhodne prihláseným vínam. Ak podľa T. Vitteka analytické parametre niektorého z vín nezodpovedajú náhodnej laboratórnej kontrole, víno je nemilosrdne eliminované, bez ohľadu na počet bodov ktoré získalo.

Ďalšou zaujímavosťou je snaha vylúčiť z mastertastingovej komisie degustátorov, ktorí majú svoje víno v súťaži. Ak k tomu pridáme možnosť dekantácie vína, ak o ňu vinár požiada, striktné dodržiavanie teplotného rozmedzia hodnotených vín a elektronizáciu celého procesu súťaže od prihlasovania až po hodnotenie, začína byť jasné, prečo vinári prihlasujú na súťaž svoje najlepšie vína. Napriek pochvalným ódam, zostáva ale T. Vittek nohami pevne na zemi. „Určite nás všetkých teší, že Víno Tirnavia je rešpektovaná súťaž, od dokonalosti máme však ďaleko,“ konštatuje s nadhľadom.

Kľúčovým faktorom úrovni súťaže je podľa neho výber hodnotiteľov. Tirnavia trvá dva dni a postupnými krokmi sa z nej stáva medzinárodná súťaž s účasťou nie len zahraničných vín, ale aj zahraničných degustátorov. Vďaka tomuto nastaveniu treba menej komisií a menej hodnotiteľov, najmä po odrátaní degustátorov zo zahraničia. Z problému, kde vziať dostatok degustátorov sa tak zrazu stal problém presne opačný. Degustátori sa hlásia sami a organizátori tak majú možnosť vybrať si skutočnú elitu.

Tibor Vittek ako degustátor na Concours MondialZdroj: CMB

Kedy bude v O.I.V.? Momentálne nemá ambíciu

Keď Víno Tirnavia vinári tak vychvaľujú, prečo sa nekoná pod záštitou O.I.V.(Medzinárodný úrad pre vinič a víno, so sídlom v Paríži,) ? Túto otázku dostáva jej prezident pomerne často. Odpovedá, že nikdy nehovor nikdy, ale aktuálne nie je ambíciou súťaže uchádzať sa o sponsorship O.I.V.

„Snažíme sa dodržiavať štandardy O.I.V., ale nie všetko nám vyhovuje. Budúcnosť Víno Tirnavia však v každom prípade vidím v Európe. Postupne sa stáva platformou, ktorá bude slúžiť na spoznávanie vín s tých najvýznamnejších vinárskych regiónov Európy, ale jej najdôležitejšou úlohou je ukázať slovenské vína svetu. Pracujeme tiež na tom, aby sa Trnava zapojila aj do vinárskych európskych štruktúr, viac však neprezradím, pretože kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ uzatvára.

Súťaž sa nemôže oprieť o miestnych vinárov tak ako Modra, alebo Pezinok, ale aktívna podpora primátorov mesta, počnúc Štefanom Bošnákom, cez Vladimíra Butka až po Petra Bročku, umožnila podľa T. Vitteka posunúť Víno Tirnavia na najvyššiu možnú úroveň. Nakoniec Trnava bola historicky hlavným mestom vína, ani nie tak vďaka vinárom, ale vďaka významu mesta a šikovným obchodníkom. A vďaka vízii niekoľkých nadšencov je dnes samolepka, či už strieborná, zlatá alebo dokonca šampión, garanciou kvalitného vína. To nemožno povedať zďaleka o všetkých súťažiach. 

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)

Nájdi reštauráciu alebo hotel
Víno roka